Algemeen

De vereniging Bewonersraad Parteon (kortweg BWR) bestaat sinds 2005. De BWR behartigt de belangen van alle huurders van Parteon. De BWR heeft advies- of instemmingsrecht op onderdelen van het beleid van Parteon. Om de betrokkenheid en de participatie van de huurders vorm te geven, heeft de BWR vele werkgroepen. Elke werkgroep richt zich op een bepaald thema, verzamelt informatie daarover en geeft advies aan het bestuur van de BWR, als het thema gesprekspunt is in een overleg met de directie van Parteon.
Alle huurders kunnen lid worden van een (of meer) werkgroep(en) en zich bij geplande verkiezingen (volgens rooster van aftreden) verkiesbaar stellen als bestuurslid. Een overzicht van alle werkgroepen en hun werkzaamheden vindt onder het kopje werkgroepen.
In diverse wijken waar Parteon woningen verhuurt, zijn bewonerscommissies actief. Deze worden, waar nodig, ondersteunt door de BWR. Een overzicht van de bewonerscommissies vindt u onder bewonerscommissies.

 
   

   
 

Laatste nieuws(BWR)

 
   
 
   
 

Overleg

De voltallige BWR heeft één maal per jaar overleg met de directie van Parteon.
Daarnaast vindt een aantal maal per jaar overleg plaats tussen het bestuur van de BWR en een afvaardiging van het bestuur en beleidsmakers van Parteon.
Elke werkgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, de frequentie is afhankelijk van de actualiteit van de taak van de werkgroep.
De diverse bewonerscommissies worden regelmatig geÔnformeerd over de werkzaamheden van de BWR.
Jaarlijks organiseert de BWR een huurdersavond, waarop alle huurders geÔnformeerd worden over de werkzaamheden van de BWR.

 
   

   
 

Belangrijke documenten

 
   
   
 

Neem contact met ons op

John Lennonstraat 71
1544 LG Zaandijk
Tel. 075 - 670 76 05
E-mail secretaris
Telefoonnummers bestuursleden(op werkdagen tussen 17.00 en 19.00 uur):
(op werkdagen tussen 17.00 en 19.00 uur)